درباره ی ما

واحد طراحي و توسعه پورتال و وب سايت هاي ملي و منطقه اي
رديف
نام پورتال
كارفرما
آدرس پورتال
توضيحات
1
سامانه مدیریت فرآینذ تسهیلات صندوق توسعه ملی ایران صندوق توسعه ملی ایران در حال راه اندازی
2
ستاد تحول صنايع و معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال توسعه و پشتيباني
3
درگاه ملي انتخاب محصول ستاد تحول صنعت، معدن و تجارت در حال توسعه و پشتيباني
4
ستاد تسهيل امور و پشتيباني واحدهاي توليدي و شهرک هاي صنعتي وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال توسعه و پشتيباني
5
پورتال بروزرساني اطلاعات ظرفيت هاي توليد وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال توسعه و پشتيباني
6
پورتال ثبت نام و اسقاط خودروهای فرسوده ستاد تبصره 13 از سال 1385 تا كنون
7
وب سايت ستاد يادواره شهداي روحاني خراسان رضوي ستاد يادواره شهداي روحاني خراسان رضوي پايان كار در سال 1388
8
شبكه اطلاع رساني اجتهاد دفتر تبليغات اسلامي خراسان رضوي پايان كار در سال 1389
9
شیعه سرچ، اولین موتور جستجو و بزرگترین دایرکتوری شیعه – 5 زبانه مجتمع امام هادي عليه السلام به مدت 7 سال از سال 1379 تا 1385
10
همكاري در راه اندازي پورتال پايگاه مساجد مجتمع امام هادي عليه السلام پايان در سال 1389
11
پايگاه هيئت محبان الائمه هيئت محبان الائمه در حال توسعه و پشتيباني
12
نرم افزار مدیریت فرآیند (هماهنگ) ستاد تحول صنايع و معادن در حال توسعه و پشتيباني
13
راه‌اندازي و مديريت پايگاه همايش ام‌ابيها   در سال 1383
14
پايگاه نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري دانشگاه علوم پزشكي مشهد نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري دانشگاه علوم پزشكي مشهد سال 1384
15
طراحي پايگاه سابق دانشگاه امام رضا (ع) دانشگاه امام رضا (ع) سال 1385
16
پايگاه هدايت نور استاد محمدعلي انصاري سال 1385
17
سایت ثبت نام متقاضیان کارت سوخت جهت خودروهای دولتی ستاد تبصره 13
سال 1386
18
سایت طرح تسهبلات سوخت به رانندگان حمل و نقل   سال 1389

واحد طراحي و توسعه پورتال و وب سايت هاي ملي و منطقه اي
رديف
عنوان نرم افزار
كارفرما
توضيحات
1
نرم افزار آموزشي مدرسه عالي علميه نواب مدرسه عالي علميه نواب از سال 1385 تا كنون
2
نرم افزار خودروهاي فرسوده ستاد تبصره 13  
3
نرم‌افزار اتوماسيون درماني– اداري بيمارستان و خيريه حضرت امام هادي (ع) مجتمع امام هادي عليه السلام از سال 1384 تا كنون
4
طراحي نرم‌افزار هم‌افزا در ستاد شهر سالم شهرداري مشهد در سال 1384
5
نرم‌افزار اتوماسيون آموزشي مركز فقه ائمه اطهار مشهد مركز فقه ائمه اطهار مشهد سال 1384
6
نرم‌افزار خيريه مركز هماهنگي خيريه هاي مشهد مركز هماهنگي خيريه هاي مشهد از سال 1385 تا 1386

واحد طراحي و گرافيك:
رديف
موضوع طرح
كارفرما
مشخصات طرح
توضيحات
1
قالب سايت شبكه ماهواره اي هادي تي وي مجتمع امام هادي (ع) انجام شده
2
قالب سايت مجتمع آموزش عالي غيرانتفاعي فردوس مجتمع آموزش عالي غيرانتفاعي فردوس آنجام شده
3
قالب سايت بازاريابي و تبليغات - اپيسل   انجام شده
4
قالب سابق وب سايت دعا تي وي مجتمع امام هادي (ع) انجام شده
5
قالب پورتال بيان معرفت مؤسسه آموزشی پژوهشی بیان معرفت انجام شده
6
قالب سابق پورتال صنايع ارتباطات غدير شركت الغدير آنجام شده
7
طرح جلد كتاب "شميم خرد" حجج الاسلام مهدي عدالتيان و مرتضي استادي
انجام شده
8
طراحي بنرهاي تبليغاتي هيئت محبان الائمه هيئت محبان الائمه
در حال انجام
9
توليد طرح هاي گرافيكي جهت برنامه هاي شبكه هادي تي وي مجتمع امام هادي (ع)
انجام شده