مجوز ها و گواهینامه ها

- لوح تقدیر از وزیر صنایع و معادن
- لوح تقدیر از معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن وتجارت
- لوح تقدیر از ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت
- لوح تقدیر از مرکز جذب اعضاي هيات علمي

مشتریان شرکت

صندوق توسعه ملی ایران
وزارت صنعت , معدن و تجارت
ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت
ستاد تحول صنایع و معادن
مرکز جذب اعضاي هيات علمي
بیمارستان امام هادی (ع)

تولیدات شرکت

-سامانه هماهنگ (مدیریت فرآیندها)
-سامانه مدیریت فرآیند تسهیلات صندوق توسعه ملی ایران
-درگاه انتخاب محصول - بهین یاب
- سامانه بروزرسانی اطلاعات ظرفیت های تولید
- سامانه فناوری و ثبت نام پژوهشگران
- سامانه صدور پروانه بهره برداری نرم افزار
- سامانه ثبت صورتجلسات و گزارشات استانی بخش معدن
- سامانه جامع جذب اعضاي هيات علمي