برای نخستین بار در صنعت برق کشور ، نرم افزار خرید تضمینی انرژی خورشیدی (مهرسان) به همت شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد طراحی شد و به بهره‌برداری رسید.

 مجری طرح نیرورسانی و تملک دارایی شرکت برق منطقه ای خراسان گفت: طراحی این نرم افزار با قابلیت ثبت نام، احداث و بهره برداری و صدور صورتحساب قبض مشترکین خورشیدی از سال ۹۵ آغاز شد و بر اساس تصمیم ساتبا مقرر شد کلیه ۳۹ شرکت توزیع برق کشور از این نرم افزار استفاده کنند.به گفته او فرایند تقاضای مشترکین جهت درخواست نیروگاه تا مرحله طراحی، اجراء، بهره برداری و صدور صورتحساب در پایان هر دوره توسط این نرم افزار انجام می شود، ضمن اینکه مراجعه حضوری مشترکین نیز به صفر رسیده است.